wat is immateriele schade

wat is immateriele schade

Inhoudsopgave artikel

Welkom bij ons artikel over immateriële schade. In deze sectie zullen we uitleggen wat immateriële schade precies inhoudt volgens de juridische definitie. We zullen ingaan op de betekenis van immateriële schade en een heldere uitleg geven over wat het omvat.

Immateriële schade verwijst naar de psychische, emotionele of reputatieschade die iemand kan ervaren als gevolg van een bepaalde gebeurtenis. Het is een vorm van schade die niet direct meetbaar is in materiële of financiële termen, maar toch aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het welzijn en de kwaliteit van leven van het slachtoffer.

De juridische definitie van immateriële schade kan variëren, afhankelijk van de wetgeving en rechtsystemen in verschillende landen. Over het algemeen omvat het echter psychisch leed, emotioneel lijden, verlies van levensvreugde en aantasting van iemands reputatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat immateriële schade een serieus probleem is dat niet moet worden onderschat.

Door te begrijpen wat immateriële schade betekent en hoe het juridisch wordt gedefinieerd, kunnen slachtoffers van dergelijke schade beter inzicht krijgen in hun rechten en mogelijkheden om compensatie te claimen. Blijf lezen om meer te weten te komen over de verschillende aspecten van immateriële schade en hoe u hiermee kunt omgaan binnen een juridische context.

Soorten immateriële schade

In dit gedeelte bespreken we verschillende vormen van immateriële schade. Het is belangrijk om te begrijpen dat immateriële schade kan ontstaan in verschillende situaties en op verschillende manieren gevoeld kan worden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van immateriële schade:

  1. Emotioneel leed: Dit omvat pijn, verdriet en psychisch lijden als gevolg van een traumatische gebeurtenis.
  2. Psychisch lijden: Hierbij kunt u denken aan angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van een schokkende ervaring.
  3. Reputatieschade: Wanneer uw goede naam of reputatie wordt aangetast, kan dit aanzienlijke immateriële schade veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door smaad, laster of online reputatieproblemen.

Deze voorbeelden laten zien dat immateriële schade niet altijd fysiek zichtbaar is, maar wel een diepgaand emotioneel en psychologisch effect kan hebben. Het is belangrijk om de impact van immateriële schade te erkennen en te begrijpen dat deze vorm van schade ook recht heeft op compensatie.

Compensatie voor immateriële schade

Als je immateriële schade hebt geleden, wil je mogelijk weten of je in aanmerking komt voor compensatie. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen voor de geleden immateriële schade. Hier bespreken we enkele stappen die je kunt nemen om hier recht op te hebben.

1. Het eerste wat je moet doen is bewijzen dat er sprake is van immateriële schade. Dit kan variëren van emotioneel leed tot geestelijk lijden als gevolg van een bepaalde gebeurtenis.

2. Zorg ervoor dat je alle relevante documentatie hebt verzameld, inclusief medische rapporten, getuigenverklaringen en eventueel bewijs van financiële schade.

3. Een goede volgende stap is om contact op te nemen met een juridisch expert die gespecialiseerd is in schadevergoeding voor immateriële schade. Zij kunnen je adviseren over de beste manier om jouw zaak aan te pakken en je helpen bij het indienen van de juiste documenten en claims.

4. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetten en richtlijnen met betrekking tot schadevergoeding voor immateriële schade in jouw rechtsgebied. Houd er rekening mee dat deze wetten kunnen verschillen, afhankelijk van het land of de regio waarin je woont.

5. Na het indienen van jouw claim zal er een beoordeling plaatsvinden om te bepalen of je in aanmerking komt voor compensatie. Dit kan inhouden dat je alle benodigde bewijzen moet indienen en mogelijk moet verschijnen voor een rechtbank of medisch deskundige.

6. Als je aan alle vereisten voldoet en jouw claim wordt goedgekeurd, heb je recht op een schadevergoeding voor immateriële schade. Deze vergoeding kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de ernst van de geleden schade en de financiële situatie van de partij die verantwoordelijk is voor de schade.

Zoals je kunt zien, is het claimen van compensatie voor immateriële schade een proces dat geduld, toewijding en juridische expertise vereist. Door de juiste stappen te nemen en samen te werken met een gekwalificeerde professional, vergroot je jouw kansen op een rechtmatige vergoeding voor de geleden immateriële schade.

Immateriële schade bij letselschade

Bij letselschade kan vaak ook immateriële schade optreden. Deze vorm van schade heeft betrekking op emotionele gevolgen, psychisch leed en andere niet-financiële aspecten die het slachtoffer heeft ervaren als gevolg van het letsel.

Het is belangrijk om te begrijpen dat immateriële schade niet altijd direct zichtbaar is, maar het kan een diepgaand effect hebben op het welzijn van het slachtoffer. Het kan leiden tot emotionele stress, angst, depressie en belemmeringen in het dagelijks leven.

De immateriële schade bij letselschade kan bijvoorbeeld voortkomen uit lichamelijk letsel, pijn en lijden, verminderde levenskwaliteit, verlies van genot, geestelijk letsel, of verminderde toekomstperspectieven. Deze schade kan leiden tot langdurige fysieke en psychische gevolgen, wat het herstelproces kan bemoeilijken.

Binnen een juridische context is het mogelijk om compensatie te krijgen voor de geleden immateriële schade. Het is belangrijk om een ervaren letselschadeadvocaat in te schakelen die je kan helpen bij het bepalen van de juiste compensatie en het indienen van een claim.

“Letselschade kan niet alleen fysieke gevolgen hebben, maar het kan ook emotioneel en psychisch leed veroorzaken. Het is essentieel om de immateriële schade serieus te nemen en ervoor te zorgen dat het slachtoffer rechtvaardige compensatie ontvangt voor de geleden schade.”

Als slachtoffer van letselschade is het belangrijk om je rechten te kennen en te begrijpen welke stappen je moet nemen om immateriële schade te claimen. Een letselschadeadvocaat kan je hierbij ondersteunen en ervoor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

letselschade immateriële schade

Informatie over schadevergoeding

Om compensatie te krijgen voor immateriële schade bij letselschade, is het belangrijk om bewijs te verzamelen van de geleden schade. Dit kan bestaan uit medische rapporten, getuigenverklaringen en andere relevante documentatie.

Een ervaren letselschadeadvocaat kan je helpen bij het verzamelen en presenteren van dit bewijs, evenals bij het onderhandelen met de tegenpartij of het indienen van een rechtszaak indien nodig. Zij zullen je juridisch advies en begeleiding bieden gedurende het hele proces.

Compensatie voor immateriële schade bij letselschade kan helpen om de gevolgen van het letsel te verzachten en het slachtoffer de mogelijkheid bieden om te herstellen en een nieuw leven op te bouwen. Het is belangrijk om de impact van immateriële schade niet te onderschatten en ervoor te zorgen dat het slachtoffer de steun en rechtvaardigheid krijgt die ze verdienen.

Juridische aspecten van immateriële schade

In deze sectie gaan we dieper in op de juridische aspecten van immateriële schade. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de wet immateriële schade definieert en welke richtlijnen er gelden voor het claimen van compensatie.

Volgens de juridische definitie omvat immateriële schade de niet-tastbare gevolgen die een persoon kan ervaren als gevolg van een onrechtmatige daad, zoals pijn, leed en gederfde levensvreugde. Het kan ook betrekking hebben op psychisch lijden, emotioneel trauma en aantasting van iemands goede naam en reputatie.

Om compensatie voor immateriële schade te claimen, moet er aan bepaalde richtlijnen worden voldaan. Het is essentieel om te bewijzen dat de schade rechtstreeks is veroorzaakt door de onrechtmatige daad en dat er sprake is van een causaal verband. Daarnaast moet de schade aantoonbaar zijn en voor vergoeding in aanmerking komen volgens de geldende juridische normen.

“Juridische definitie van immateriële schade omvat de niet-tastbare gevolgen van een onrechtmatige daad, zoals pijn, leed en gederfde levensvreugde.”

Daarnaast kunnen er ook beperkingen zijn op de hoogte van de compensatie voor immateriële schade. De wet kan bijvoorbeeld richtlijnen of richtlijnen bevatten die bepalen hoeveel schadevergoeding een persoon kan ontvangen op basis van het type letsel of de ernst van de schade.

Als slachtoffer van immateriële schade is het belangrijk om juridisch advies in te winnen om uw rechten te begrijpen en te beschermen. Een ervaren juridisch professional kan u helpen bij het bepalen van de juiste juridische stappen en het opstellen van een sterke claim voor compensatie.

Door op de hoogte te zijn van de juridische aspecten van immateriële schade, kunt u uw zaak versterken en de compensatie krijgen waar u recht op heeft.

Rechten en plichten bij immateriële schade

In geval van immateriële schade zijn het de rechten en plichten van zowel slachtoffers als aansprakelijke partijen van groot belang. Om compensatie te krijgen voor immateriële schade, moeten bepaalde stappen worden genomen en moeten er verplichtingen worden nagekomen.

Als slachtoffer heb je het recht om een schadevergoeding te eisen voor de immateriële schade die je hebt geleden. Dit kan bijvoorbeeld compensatie zijn voor emotioneel leed, psychisch lijden of reputatieschade. Het is belangrijk om te weten dat de aansprakelijke partij verplicht is om deze compensatie te bieden, indien de schade is veroorzaakt door hun handelen of nalaten.

Compensatie voor immateriële schade

Om compensatie te verkrijgen, moet je als slachtoffer bewijs leveren van de geleden immateriële schade. Dit kan onder andere bestaan uit medische rapporten, getuigenverklaringen en eventueel andere relevante documenten. Het is raadzaam om een juridisch expert in te schakelen die je kan helpen bij het verzamelen en presenteren van dit bewijs.

Het is belangrijk om te weten dat je als slachtoffer binnen een bepaalde termijn een claim moet indienen om aanspraak te kunnen maken op compensatie voor immateriële schade. Het is dus essentieel om snel actie te ondernemen en de nodige juridische stappen te volgen.

Aan de andere kant hebben aansprakelijke partijen de plicht om de geleden immateriële schade te erkennen en hier compensatie voor te bieden. Dit kan worden gedaan door middel van een schikkingsvoorstel of door het aanbieden van een schadevergoeding. Het is belangrijk om te beseffen dat het in sommige gevallen nodig kan zijn om juridische stappen te ondernemen om uw recht op compensatie te waarborgen.

Verplichtingen bij immateriële schade

Als slachtoffer van immateriële schade heb je ook bepaalde verplichtingen. Het is belangrijk om nauw samen te werken met je juridisch expert en alle relevante informatie en documenten te verstrekken. Bovendien moet je tijdig handelen en de noodzakelijke juridische procedures volgen om je recht op compensatie te behouden.

Daarnaast moeten aansprakelijke partijen zich houden aan hun verplichtingen om de geleden immateriële schade te erkennen en hierop te reageren. Ze moeten de nodige stappen ondernemen om een eerlijke en passende compensatie te bieden.

Door bewust te zijn van je rechten en plichten, kun je jezelf beschermen en de juiste stappen nemen om compensatie voor immateriële schade te krijgen. Het inschakelen van een juridisch expert kan van onschatbare waarde zijn om je door het proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

Medische expertise bij immateriële schade

Het claimen van een vergoeding voor immateriële schade is een juridisch proces dat enige expertise vereist. Een belangrijk aspect van dit proces is het verstrekken van het juiste medische bewijs om de ernst van de geleden immateriële schade te onderbouwen. Het hebben van adequate medische expertise kan een cruciale factor zijn bij het succesvol claimen van vergoeding.

Het verkrijgen van medisch bewijs kan helpen bij het aantonen van de immateriële schade die je hebt geleden als gevolg van een bepaalde gebeurtenis of situatie. Dit bewijs kan variëren van medische rapporten en diagnoses tot verklaringen van medische professionals. Het is belangrijk om tijdens dit proces samen te werken met deskundigen op medisch gebied, zoals artsen, psychologen of therapeuten.

Een medisch expert kan je helpen bij het vaststellen van de link tussen de gebeurtenis en de geleden immateriële schade. Ze kunnen ook een objectieve beoordeling geven van de impact op je welzijn, zoals de fysieke en emotionele gevolgen. Deze expertise kan dienen als overtuigend bewijs bij het indienen van je claim voor vergoeding.

Het belang van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid

Het verkrijgen van medisch bewijs vereist nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle medische informatie correct en volledig is. Daarom is het belangrijk om alle relevante medische documenten en verslagen te verzamelen en te bewaren, inclusief eventuele aanvullende verklaringen van behandelaars.

“Medisch bewijs is essentieel voor het claimen van een vergoeding voor immateriële schade. Zorg ervoor dat je samenwerkt met deskundigen om alles zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen.”

Een onafhankelijke medische expertise

In sommige gevallen kan het nodig zijn om een onafhankelijke medische expert te raadplegen om een objectieve beoordeling van je immateriële schade te verkrijgen. Deze expert kan een gedetailleerd rapport opstellen dat je claim ondersteunt en als bewijsmateriaal kan dienen.

Een onafhankelijke medische expertise biedt ook een verhoogde geloofwaardigheid aan je claim, aangezien het oordeel van een externe expert als objectiever wordt beschouwd. Het kan nodig zijn om een dergelijke expertise aan te vragen als er twijfel bestaat over de ernst van de immateriële schade of als er andere betwistingen zijn.

Het inwinnen van medisch advies en expertise is van vitaal belang bij het succesvol claimen van vergoeding voor immateriële schade. Door samen te werken met medische professionals en het verkrijgen van nauwkeurig en volledig medisch bewijs, vergroot je je kansen op een rechtvaardige compensatie voor de geleden immateriële schade.

immateriële schade claimen

Emotioneel herstel na immateriële schade

Na het ervaren van immateriële schade kan het emotionele herstel een belangrijk onderdeel zijn van het genezingsproces. Het is essentieel om de geleden schade te verwerken en weer een gevoel van welzijn te bereiken. Gelukkig zijn er verschillende vormen van hulp en ondersteuning beschikbaar om je hierbij te helpen.

Een van de belangrijkste stappen bij het emotionele herstel is het erkennen en accepteren van je gevoelens. Het kan nuttig zijn om met een therapeut of counselor te praten over wat je hebt meegemaakt en de impact ervan op je emotionele welzijn. Deze professionals kunnen je begeleiden bij het verwerken van je gevoelens en je helpen bij het ontwikkelen van copingstrategieën.

Bovendien kan het de moeite waard zijn om ondersteuning te zoeken bij lotgenoten. Praten met anderen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad, kan een gevoel van begrip en verbondenheid bieden. Online supportgroepen en lokale organisaties kunnen een bron van steun en aanmoediging zijn tijdens je herstelproces.

“Het is belangrijk om jezelf de tijd te geven om te genezen en niet te veel druk op jezelf te leggen. Emotioneel herstel is een persoonlijk proces en kan tijd kosten. Wees geduldig en mild voor jezelf.”

Daarnaast kunnen verschillende vormen van therapie en zelfzorgtechnieken je helpen bij het herstellen van immateriële schade. Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie kunnen je helpen bij het omgaan met negatieve gedachten en het ontwikkelen van positieve denkpatronen. Andere vormen van zelfzorg, zoals meditatie, mindfulness en lichaamsbeweging, kunnen helpen bij het verminderen van stress en het bevorderen van emotioneel welzijn.

Belangrijkste punten:

  1. Zoek professionele hulp bij therapie of begeleiding om je te helpen bij het verwerken van de geleden schade.
  2. Zoek steun bij lotgenoten in online supportgroepen of lokale organisaties.
  3. Onderzoek verschillende therapieën en zelfzorgtechnieken om je emotioneel herstel te bevorderen.

Door aandacht te besteden aan je emotionele herstel, kun je de impact van immateriële schade verminderen en je weer sterker en veerkrachtiger voelen. Neem de tijd om voor jezelf te zorgen en zoek de hulp en ondersteuning die je nodig hebt om je weg naar herstel te vinden.

Bewustwording en preventie van immateriële schade

Het voorkomen van immateriële schade is van groot belang om nadelige gevolgen te voorkomen en de behoefte aan een schadevergoeding voor immateriële schade te verminderen. Bewustwording en preventieve maatregelen spelen hierbij een cruciale rol. Hieronder bespreken we enkele maatregelen die genomen kunnen worden om immateriële schade te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te minimaliseren.

Bewustwording over immateriële schade

Het eerste en belangrijkste aspect van preventie is het vergroten van de bewustwording over immateriële schade. Mensen moeten zich bewust zijn van de impact die bepaalde acties of situaties kunnen hebben op het welzijn van anderen. Het begrijpen van de juridische definitie van immateriële schade en de mogelijke gevolgen ervan kan helpen bij het voorkomen van situaties die kunnen leiden tot immateriële schade.

Communicatie en empathie

Een effectieve manier om immateriële schade te voorkomen, is door te communiceren en empathie te tonen. Communicatie is essentieel om misverstanden te voorkomen en conflicten te vermijden die kunnen resulteren in immateriële schade. Door open en respectvol met elkaar te communiceren, kunnen potentieel schadelijke situaties worden vermeden.

Risicobeheer en beleidsmaatregelen

Om immateriële schade te voorkomen, is het belangrijk om risico’s te identificeren en passende beleidsmaatregelen te implementeren. Bedrijven en organisaties moeten proactief zijn bij het ontwikkelen van beleid en procedures om de kans op immateriële schade te minimaliseren. Dit kan onder meer inhouden dat er maatregelen worden genomen om pesten op de werkvloer te voorkomen, een veilige omgeving te creëren voor werknemers en klanten, en goed toezicht te houden op de naleving van ethische normen.

“Preventie van immateriële schade begint bij bewustwording, communicatie en risicobeheer. Door proactieve maatregelen te nemen, kunnen we schadelijke situaties vermijden en de behoefte aan schadevergoeding voor immateriële schade verminderen.”

Opleiding en training

Het bieden van opleiding en training aan medewerkers en professionals kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van immateriële schade. Door werknemers bewust te maken van de impact van hun handelingen en hen de nodige vaardigheden en kennis te verschaffen, kan de kans op immateriële schade aanzienlijk worden verminderd. Dit geldt met name voor sectoren waarin interactie met klanten en collega’s centraal staat, zoals de gezondheidszorg en de horeca.

Door bewustwording te vergroten, communicatie te verbeteren, risicobeheer en beleidsmaatregelen te implementeren, en opleiding en training te bieden, kunnen we gezamenlijk streven naar het voorkomen van immateriële schade. Door deze preventieve maatregelen te nemen, kunnen we niet alleen het leed van anderen verminderen, maar ook de behoefte aan een schadevergoeding voor immateriële schade tot een minimum beperken.

Samenvatting immateriële schade en compensatie

In dit laatste gedeelte hebben we uitgebreid besproken wat immateriële schade precies inhoudt volgens de juridische definitie. We hebben de betekenis van immateriële schade helder uitgelegd en verschillende voorbeelden gegeven van situaties waarin immateriële schade kan ontstaan, zoals emotioneel leed, psychisch lijden en reputatieschade.

Daarnaast hebben we behandeld hoe je rechtmatige compensatie kunt claimen voor immateriële schade. We hebben besproken welke stappen je moet nemen en wat de mogelijkheden zijn om een schadevergoeding te krijgen. Ook hebben we de juridische aspecten van immateriële schade belicht, inclusief de richtlijnen die gelden bij het claimen van compensatie.

Verder hebben we specifiek gekeken naar immateriële schade bij letselschade en hoe dit binnen een juridische context wordt behandeld. We hebben uitgelegd hoe deze vorm van schade kan ontstaan en welke maatregelen er genomen kunnen worden om hiermee om te gaan. Daarnaast hebben we de rechten en plichten van slachtoffers en aansprakelijke partijen belicht.

Tot slot hebben we het belang benadrukt van medische expertise bij het claimen van compensatie voor immateriële schade. We hebben uitgelegd waarom het essentieel is om het juiste medische bewijs te leveren en hoe dit proces eruitziet. Ook hebben we aandacht besteed aan het emotionele herstel na het ervaren van immateriële schade en aan de bewustwording en preventie van deze schade.

FAQ

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade, ook wel bekend als morele schade of niet-materiële schade, omvat de pijn, het verdriet, het ongemak, de angst, het verlies van levensvreugde en andere psychische gevolgen als gevolg van een onrechtmatige daad of ongeval. Het is een vorm van schade die moeilijk in geld uit te drukken is, maar wel recht heeft op compensatie volgens de wet.

Wat zijn voorbeelden van immateriële schade?

Enkele voorbeelden van immateriële schade zijn emotioneel leed, psychisch lijden, reputatieschade, verminderde levenskwaliteit en verlies van levenslust. Dit zijn schadelijke gevolgen die niet direct in geld zijn uit te drukken, maar wel een grote impact kunnen hebben op het welzijn van het slachtoffer.

Hoe kan ik een vergoeding voor immateriële schade claimen?

Om een vergoeding voor immateriële schade te claimen, moet je aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de geleden schade. Je kunt hiervoor een letselschadeadvocaat inschakelen die je kan helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het indienen van een schadeclaim. Het is belangrijk om alle relevante documentatie en medische rapporten te verzamelen om je claim te ondersteunen.

Hoe wordt immateriële schade bij letselschade berekend?

Immateriële schade bij letselschade wordt vaak berekend aan de hand van de zogenaamde Smartengeldgids. Deze gids geeft richtlijnen voor de hoogte van de schadevergoeding op basis van vergelijkbare gevallen uit het verleden. Factoren zoals de ernst van het letsel, de duur van het herstel en de gevolgen voor het dagelijks leven spelen hierbij een rol.

Wat is de juridische definitie van immateriële schade?

Volgens de juridische definitie is immateriële schade de aantasting van de persoonlijke levenssfeer of andere persoonlijkheidsrechten van een persoon, waaronder ook psychische schade valt. Het is een vorm van schade die niet direct zichtbaar is, maar wel aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het welzijn en functioneren van het slachtoffer.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij immateriële schade?

Als slachtoffer van immateriële schade heb je het recht om compensatie te eisen voor de geleden schade. Het is belangrijk om alle documentatie en bewijsmateriaal te verzamelen om je claim te onderbouwen. Daarnaast heb je de plicht om tijdig je schade te melden en mee te werken aan het onderzoek en de afhandeling van je claim.

Waarom is medische expertise belangrijk bij het claimen van immateriële schade?

Medische expertise is belangrijk bij het claimen van immateriële schade, omdat het medische bewijs een essentieel onderdeel is van de claim. Een medisch specialist kan de gevolgen van het letsel in kaart brengen en een verband leggen tussen de geleden schade en het ongeval. Dit kan helpen om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.

Hoe kan ik emotioneel herstel bevorderen na immateriële schade?

Emotioneel herstel na immateriële schade kan een langdurig proces zijn. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken, zoals therapie of counseling, om te leren omgaan met de gevolgen van de geleden schade. Daarnaast is het belangrijk om steun te zoeken bij vrienden, familie en lotgenoten om je emotioneel te ondersteunen tijdens dit proces.

Hoe kan ik immateriële schade voorkomen?

Het voorkomen van immateriële schade is helaas niet altijd mogelijk, maar er zijn wel maatregelen die genomen kunnen worden om het risico te verkleinen. Bijvoorbeeld door voorzichtig te zijn op de weg, veiligheidsmaatregelen te nemen op de werkvloer of gebruik te maken van beschermende kleding tijdens risicovolle activiteiten. Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van ongevallen en hierop te anticiperen.

Wat is de betekenis van immateriële schade volgens de juridische definitie?

Volgens de juridische definitie omvat immateriële schade de aantasting van de persoonlijke levenssfeer of andere persoonlijkheidsrechten van een persoon. Dit kan psychische schade, pijn, verdriet, angst en andere gevolgen omvatten. Het is een vorm van schade die moeilijk in geld uit te drukken is, maar wel recht heeft op compensatie volgens de wet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest